tym_co_odeszli

„Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne – pełne zadumy i smutku. I taki jest dzień 1 listopada, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wspominamy i tęsknimy.”

Dnia 29 października uczniowie klasy VI oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Radwanicach, pod opieką pani Katarzyny Czaczyk i pana Kazimierza Laskowskiego wybrali się na cmentarz w Łagoszowie Wielkim.

Okres przed Świętem Zmarłych to odpowiedni moment na wspomnienia o tych, którzy odeszli od nas. Czas na rozmowy dotyczące szacunku dla zmarłych i modlitwy. Jest to również właściwy czas   na dyskusję dotyczącą odpowiedniego zachowania się na cmentarzu.

Uczniowie posprzątali kilka zapomnianych grobów. Zapalili znicze na grobach byłych pracowników Szkoły.
Wizyta na cmentarzu była niezwykłą okazją sprzyjającą powadze i zamyśleniu.