Drodzy Rodzice !!!

Od września 2016r. za naliczanie i rozliczanie opłat za wyżywienie i czesne za przedszkole będzie odpowiedzialna Pani Justyna Podgórska.

Informacje o wysokości opłat można uzyskać pod nr tel. 76 8311 310 lub osobiście .      

Opłaty należy dokonywać przelewem na konta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach do 15-go dnia każdego miesiąca:

Czesne:          31 8653 0004 0000 0095 1908 0002 

Wyżywienie:   58 8653 0004 0000 0095 1908 0001