[SinglePic not found]W dniu 30 marca 2017 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym odbył się  IX Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „ We Love Great Britain.” Do rywalizacji przystąpiło 24 uczniów klas IV, V oraz VI z 8 szkół z powiatu polkowickiego.  Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Polkowickiego. Oficjalnego otwarcia konkursu dokonał Wicestarosta Polkowicki Kamil Ciupak, wójt Gminy Radwanice Paweł Piwko oraz dyrektor ZSP w Radwanicach Bogusława Niemasz.

Celem konkursu jest wyłanianie talentów, jak również wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

Konkurs został podzielony na dwie części. W pierwszej części uczestnicy indywidualnie przystąpili do rozwiązywania testu gramatyczno – leksykalnego, sprawdzali również swoją wiedzę ze znajomości krajów anglojęzycznych oraz umiejętności rozumienia ze słuchu. W drugim etapie uczniowie z entuzjazmem uczestniczyli w grach i zabawach językowych.

Koordynatorkami konkursu były nauczycielki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach, pani Alicja Dosiak oraz pani Katarzyna Kawecka, a nauczyciele wszystkich szkół biorących udział w konkursie stanowili jury.

I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach  i otrzymała Przechodni Puchar Starosty Polkowickiego.  Szkołę z Polkowic reprezentowali:
1. Katarzyna Kamińska
2. Wiktoria Remińska
3. Karolina Puźniecka
Uczniów do konkursu przygotowała nauczycielka języka angielskiego, pani Joanna Kamińska.

II miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Radwanicach w składzie:
1. Aleksander Chrobak
2. Igor Szulga
3. Blanka Waliszewska
Reprezentację uczniów przygotowały do konkursu panie Alicja Dosiak oraz Katarzyna Kawecka.

III miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3  w Polkowicach w składzie:
1. Julia Marks
2. Przemysław Zelczak
3. Karol Angulski
Do konkursu przygotowała uczniów pani Ewa Woźna oraz pan Mateusz Maziec.

Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Starostę Powiatu Polkowickiego.

Wszystkim dziękujemy za wspaniałą rywalizację, zwycięskim drużynom gratulujemy i oczywiście zapraszamy za rok !

ZAPRASZAMY DO NASZEJ GALERII

[SinglePic not found] [SinglePic not found] [SinglePic not found]