W drugim półroczu zainteresowani uczniowie z trzech szkół z terenu gminy Radwanice brali udział n a poszczególnych szczeblach w Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom’’. Konkurs popularyzował wiedzę na temat przepisów przeciwpożarowych, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Nad właściwym przebiegiem Turnieju czuwał prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Radwanicach Tadeusz Duczmal.

W dowód uznania Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP w Radwanicach dla 15 uczestników Turnieju. ufundował wycieczkę do Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach,  Aquaparku i  Mc Donalda,  a Urząd Gminy w Radwanicach pokrył koszty przejazdu.

Podczas wycieczki uczestnicy zwiedzili jednostkę i zostali zapoznani

z wyposażeniem i  sprzętem ratowniczym Powiatowej Straży Pożarnej w Polkowicach. Mogli porozmawiać z panią dyspozytor, która opowiedziała o ciężkiej i odpowiedzialnej służbie. Odebrali ciekawą i pouczającą lekcję dotyczącą pracy strażaków. Potem mogli z wielką radością oddać się przyjemności pływania na polkowickim basenie. Po kąpieli czekała na wszystkich jeszcze jedna niespodzianka, smaczny poczęstunek w restauracji McDonald’s.

Nasi uczniowie– mówi Robert Kotapski, opiekun grupy- wrócili z wycieczki bardzo zadowoleni i pełni wrażeń.