Znajomość technik efektywnego uczenia pomaga dzieciom szybciej i skuteczniej opanować wymagany materiał. Techniki te usprawniają pamięć, koncentrację, sprawiają, że materiał jest lepiej i na dłużej zapamiętywany, ponadto czynią naukę przyjemniejszą. Techniki wspomagające uczenie można wykorzystywać przy nauce każdego materiału – zarówno języka obcego, matematyki, biologii jak i wielu innych. Uczniowie klasy VII b w trakcie warsztatów dowiedzieli się, czym są mnemotechniki i jak mogą im pomóc w codziennej nauce, poznali najskuteczniejsze strategie uczenia się, nauczyli się efektywnie przygotowywać do nauki i lepiej planować proces uczenia.

Praca na warsztach miała charakter aktywny – uczestnicy zdobywali wiedzę poprzez zabawy i gry edukacyjne.

Warsztaty były prowadzone w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Polkowicach przez psycholog mgr Barbarę Malinowską.