18 maja odbył się w Radwanicach „Charytatywny Piknik dla Pani Barbary”. Jego głównym organizatorem było Sołectwo Lipin. Do akcji włączyły się wolontariuszki z naszej szkoły. Na co dzień działają one w Szkolnym Klubie Wolontariatu i w Kole Przyjaciół Dzieci.
Podczas Pikniku dziewczęta zajęły się zbiórką pieniędzy  w różnych punktach, np. podczas meczu siatkówki, przejazdów bryczką, konno, motocyklami itp. Pomagały również na przygotowanych stoiskach. Opiekę na wolontariuszkami sprawowały panie: Izabela Jokiel, Cecylia Łakomiec, Marta Tarkowska i Edyta Maćkowiak.

Celem imprezy było pozyskanie środków na kosztowne leczenie p. Barbary – mieszkanki wsi Lipin. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tej wspaniałej akcji.