KOŁO MAŁEGO ODKRYWCY

Od listopada 2016r. w czwartki o godz. 12.30-13.30 w świetlicy realizowane będą zajęcia z elementami doświadczeń.
Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie.

Aktywność poznawcza jest wrodzoną potrzebą wysiłku umysłowego. Przejawia się ona poprzez zadawanie pytań, które należy stymulować. Najciekawszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest doświadczanie. Podczas zabawy dziecko może realizować czynności badawcze, pojawiające się w momencie, gdy styka się ono z nowymi bodźcami czy sytuacjami. Działalność badawcza wywiera korzystny wpływ na różne sfery rozwoju dziecka.

Będziemy realizować tematy dotyczące świata przyrody z zakresu fizyki, chemii oraz biologii. Podczas zajęć Koła Małego Odkrywcy dzieci będą się uczyć obserwacji otaczającego świata bez wyuczonych schematów, samodzielności i radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Umożliwiając im wykonanie prostych doświadczeń uczniowie będą mogli samodzielnie przeprowadzić ćwiczenia, zaobserwować reakcje i wyciągnąć wnioski.

kolo-malego-odkrywcy