Dnia 28.10.2016 r. uczniowie klas VI naszej szkoły pod opieką P. Alicji Dosiak, P. Edyty Maćkowiak i p. Kazimierza Laskowskiego wzięli udział w koncercie profilaktycznym: „ Dopóki masz wybór” organizowanym przez Gimnazjum w Radwanicach. Głównym wykonawcą i autorem programu był Pan Piotr Nagiel – kompozytor, autor tekstów, wokalista zespołu STO %, jak również terapeuta uzależnień, który doskonale zna problem choroby i wie jak można pomagać ludziom, którzy utracili kontrolę nadużywania alkoholu czy środków psychoaktywnych. W swoich utworach poruszał głównie tematykę uzależnień

 i przemocy, opowiadał o własnych doświadczeniach, jak również przestrzegał przed znieczulicą jaka panuje w społeczeństwie. Mówił o tym, że warto wstawiać się za słabszymi, reagować jeśli dzieje się wokół nas krzywda, bo takie zachowanie może nawet ocalić komuś życie. Natomiast stanie i bierne przypatrywanie się negatywnym postawom kolegów i koleżanek może zakończyć się tragedią. Pan Piotr podczas koncertu udzielał wskazówek, jakimi wartościami należy się kierować w życiu, aby być szczęśliwym i godnym do naśladowania.

Koncert był bardzo ciekawy, skłaniający do przemyśleń i refleksji.