*termin nadsyłania prac upływa 07 grudnia 2018 r.
*w ZSP w Radwanicach prace należy dostarczyć do wychowawców grup przedszkolnych i klas I-III oraz nauczycieli plastyki do 03 grudnia 2018 r.
* Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat oraz dla grup (np. świetlica, koło, Warsztaty Terapii Zajęciowej, grupy dzieci, przedszkola). Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież z całego Dolnego Śląska i kraju.
SZOPKA BOŻONARODZENIOWA
Technika wykonania prac jest dowolna, wielkość do 50 cm szerokości.
Przy ocenie preferowane będą szopki, w których figurki zostaną wykonane własnoręcznie.
Nadsyłane prace należy opisać DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej komputerowo), podając imię i nazwisko, wiek, szkołę lub placówkę wykonującego.
STROIK ŚWIĄTECZNY
Stroik świąteczny może być wykonany z dowolnych materiałów (doradzamy użycie sztucznych gałązek lub trwałych naturalnych gałązek świerkowych, które mają dłuższą żywotność). Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5- 19 lat.

ETAP REGIONALNY
Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie
1) przedszkoli
2) edukacji wczesnoszkolnej 1-3 klasa (~7-9 lat)
3) szkół podstawowych 4-6 klasa(~10-12 lat)
4) szkół podstawowych7-8 klasa (~13-15 lat)
5)szkoły ponadpodstawowe i pozostałe placówki (powyżej 15 lat).
Dla każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

ETAP PRZEDSZKOLNY I SZKOLNY
Kategorie:
– 5-latki
– 6-latki
– kl. I
– kl. II
– kl. III
– kl. IV-V
– kl. VI-VII
– kl. VIII i III gimnazjum
W etapie przedszkolnym i szkolnym przewidujemy dyplomy i nagrody dla laureatów oraz drobne upominki dla wszystkich uczestników.