Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do Publicznego Przedszkola w Radwanicach na rok szkolny 2018/2019.

Lista zakwalifikowanych dzieci do Publicznego Przedszkola w Radwanicach na rok szkolny 2018/2019. 

 

Lista niezakwalifikowanych dzieci do Publicznego Przedszkola w Radwanicach na rok szkolny 2018/2019.