W ramach ogólnoszkolnego tygodnia bezpieczeństwa, w Szkole Podstawowej w Radwanicach, w dniach 28.09.2015 – 02.10.2015r. przeprowadzone zostały działania profilaktyczne, dotyczące zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią. W trakcie trwania bezpiecznego tygodnia odbyły się :
– pogadanki z wychowawcami o bezpiecznej drodze do szkoły,
– pogadanki na lekcjach informatyki o bezpieczeństwie w sieci,
– spotkania z policjantami,
– warsztaty z policjantem na temat szkodliwości dopalaczy,
– ewakuacja w szkole przeprowadzona przez Straż Pożarną ,
– prelekcja dla rodziców i nauczycieli przeprowadzona przez specjalistę terapii uzależnień, dotycząca zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z nośników multimedialnych przez dzieci,
– przedstawienia profilaktyczne odegrane przez Teatr Edukacyjno- Profilaktyczny „Inspiracja” z Krakowa.

Autor: Edyta Maćkowiak