Szanowni Rodzice/ Prawni Opiekunowie

Działając na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432)oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Uczniowie, którym rodzice nie mogą w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych zapewnić opieki mogą skorzystać z opieki świetlicowej.

Dni  25.05.2016 oraz  27.05.2016dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Informujemy, że w dniu  25.05.2016 istnieje możliwość opieki nad Państwa dziećmi. Szkoła nie zapewnia  wówczas dożywiania  i dowozu uczniów, a opieka odbywać się będzie w godz. 7.00- 15.00.  Prosimy aby deklarację o obecności Państwa dziecka złożyć u wychowawcy do dnia  24 maja  2016r.

W dniu  27.05.2016 nie będzie dyżurów nauczycielskich, ponieważ ten dzień jest wolny za piknik rodzinny z dnia 21.05.2016r.

 

Stosowne oświadczenie można pobrać TUTAJ