Dnia 07.12.2011r. przeżywaliśmy szczególnie ważny moment w życiu szkoły. Odbyła się uroczystość pasowania dzieci z klas I na uczniów Szkoły Podstawowej im. Mariana Falskiego w Radwanicach. Uroczystość prowadziła przewodnicząca SU, Ewa Sadowska. Przebrane za postaci z „Elementarza” Alę i Olę, wychowawczynie klas I, pani Izabela Jokiel i pani Marta Tarkowska, wspierały Ewę w prowadzeniu ceremonii.

Z okazji 130 rocznicy urodzin Mariana Falskiego, wybitnego pedagoga, twórcy „Elementarza”, przedstawiciele klas I złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową. Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości bardzo długo. Uczyli się dzielnie tekstów wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.
Siódmego grudnia, od samego rana panowała świąteczna atmosfera w szkole. Pierwszoklasiści ubrani w świąteczny strój galowy przybyli do pięknie udekorowanej sali, aby złożyć uroczyste ślubowanie.

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Pani Dyrektor powitała gorąco rodziców, nauczycieli, uczniów, a szczególnie serdecznie klasy pierwsze, którym “oddała głos”.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. “Pasuję Cię na ucznia” – mówiła Pani Dyrektor, dotykając ołówkiem ramienia ucznia, niczym król pasujący adepta sztuki rycerskiej na rycerza. Następnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego życzyła sukcesów w nauce oraz zapewniała o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.
Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie, zorganizowali “słodkie” przyjęcie.

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.