Siedemnastego kwietnia uczniowie klas IV w ramach lekcji przyrody wzięli udział w wycieczce ekologicznej zorganizowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach. Swoją edukacyjną wędrówkę rozpoczęli od Stacji Uzdatniania Wody w Suchej Górnej. Obejrzeli urządzenia służące do „produkcji „ wody zdatnej do spożycia przez ludzi: filtry, zbiorniki na wodę pitną, pełny monitoring procesu uzdatniania wody, zapoznali się też z technologią uzdatniania wody. Kolejnym etapem lekcji w terenie była Oczyszczalnia Ścieków w Polkowicach, gdzie zapoznali się z historią powstania oczyszczalni, zasadami jej działania, poznali też kolejne etapy oczyszczania ścieków w technologii osadu czynnego.

Organoleptycznie ocenili stan ścieków wpływający do oczyszczalni oraz odprowadzanych już po oczyszczeniu do odbiornika. Sami stwierdzili, że różnica jest kolosalna.
Ostatnim etapem wędrówki była wizyta na Składowisku Odpadów Komunalnych w Trzebczu. Po zapoznaniu z zasadami bezpiecznego poruszania się po składowisku, uczniowie zwiedzili sortownię, następnie obejrzeli boksy z wysortowanymi odpadami , oraz przygotowane do sprzedaży bale spresowanych opakowań z PET. Poznali też urządzenia pracujące na składowisku: przesiewacz bębnowy, zgniatarkę odpadów zmieszanych – kompaktor, prasę do zgniatania opakowań z PCV.
Sami stwierdzili, że zdobyta w ten sposób wiedza utwierdziła ich w przekonaniu, że oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi, dbałość o stan środowiska, selektywna zbiórka odpadów to aspekty, które niewspółmiernie wpływają na jakość życia każdego z nas.
Na zakończenie wycieczki dzieci otrzymały upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Polkowicach.