Rola szkoły w upowszechnianiu poezji jest duża, z tego też powodu uczniowie bardzo chętnie biorą udział w konkursach recytatorskich. Już nasi najmłodsi wykazują się umiejętnościami aktorskimi, wrażliwością na piękno żywego słowa, prezentując odpowiedni poziom artystyczny w tego rodzaju wystąpieniach. To niewątpliwie zasługa nauczycieli klas I-III, którzy starają rozwijać się uzdolnienia swoich wychowanków.
Podczas eliminacji szkolnych, których koordynatorem była p. Beata Orator, komisja konkursowa wyłoniła 3 zwycięzców:
w kategorii klas I- Mikołaj Kałużka
w kategorii klas II- Norbert Raś
w kategorii klas III- Karina Maciejewska
Całej trójce uczniów serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszym etapie konkursu w Kotli.