W tym dniu przybyli też do Radwanic nauczyciele z dolnośląskich miast. Odwiedzili nas w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych ,,Cyfrowa szkoła”. Uczestniczyli w czterech pokazowych lekcjach, na których prezentowano realizację zadań dotyczących wdrażania TIK w proces nauczania. Goście byli pod dużym wrażeniem wyposażenia szkoły w sprzęt komputerowy i tego, co zobaczyli na lekcjach.

Od września w radwanickiej szkole prowadzony jest dziennik elektroniczny. Wdrożenie tego narzędzia przyniosło wiele korzyści nauczycielom i uczniom. Pozwala rodzicom na bieżąco, poprzez stronę internetową, kontrolować postępy dzieci w nauce i zachowaniu. Jednym słowem Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach jest za pan brat z nowoczesną technologią.