krzyzRekolekcje Wielkopostne w naszej szkole odbywały się od 14 do 16 marca 2016 r.
Codziennie dzieci wraz z nauczycielami gromadzili się w świątyni, by wysłuchać rekolekcyjnych nauk. Ksiądz prowadzący przemawiając specjalnie do dzieci wskazywał w nich na konieczność pracy nad sobą, tłumacząc, że podobnie jak w sporcie, w życiu wiele można osiągnąć dzięki wytężonej pracy i wielu wyrzeczeniom. W tym wszystkim pomaga nam obecny przy nas Pan Bóg, do którego zawsze możemy się zwracać prosząc o Jego pomoc i błogosławieństwo.

W środę dzieci z klas III-VI wzięły udział w Liturgii Pokutnej i przystąpiły do Sakramentu Pokuty. Ksiądz Dariusz zachęcał bowiem, by przyznać się do swoich słabości, za popełnione zło wziąć odpowiedzialność i wyznać swoje grzechy w konfesjonale. Jednocześnie zapewniał, że Miłosierdzie Boga jest tak wielkie, że nikogo On nie odrzuci, a wręcz przeciwnie, przygarnie i pomoże wszystko zacząć od nowa.

Na zakończenie, w środę wszyscy uczestniczyli we Mszy Świętej, gdzie można było przyjąć Komunię Świętą. Można sobie tylko życzyć, by te słowa wypowiadane do dzieci zostały przez nie przyjęte i wprowadzane w czyn.