W tym roku już po raz 17 młodzież w Radwanicach włączyła się w działania Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznego Finału była pomoc ,,Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych „.

Po raz kolejny powołaliśmy sztab tym razem z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Naszym zadaniem było przeprowadzić zbiórkę pieniężną w formie kwesty i aukcji gadżetów WOŚP. Osiemnastu wolontariuszy w dniu 14.01.2018 roku zebrało kwotę 5168,36 zł . Kwota ta świadczy o tym, że średnio każdy mieszkaniec Gminy Radwanice przekazał powyżej 1 zł na cele tegorocznego Finału. W porównaniu do ubiegłego roku udało nam się utrzymać dobry standard. Młodzież kwestowała na terenie Gminy Radwanice, jak również za zgodą wójta na terenie Gminy Gaworzyce.

Ważnym działaniem Sztabu była przeprowadzona wśród młodzieży i pracowników ZS-P aukcja gadżetów otrzymanych od Fundacji, w trakcie której zebrano 745,00zł. Jak co roku Finał WOŚP to też okazja do wręczenia wszystkim wolontariuszom podziękowań za włożony wysiłek i serce przy realizacji obranego celu. Podziękowania skierowaliśmy także do rodziców wolontariuszy za ich wkład i zaangażowanie. Dużej pomocy udzielił nam Rewir Dzielnicowych Policji w Radwanicach pod kierownictwem Pana Marcina Andrzejaka przeprowadzając szkolenie dla wolontariuszy, jak również czuwając w dniu kwesty nad bezpieczeństwem patroli WOŚP. Osobne słowa podziękowania kierujemy do mieszkańców Naszej Gminy za ich hojność i pomoc w realizacji celu jaki postawili przed sobą wolontariusze.

ZAPRASZAMY DO GALERII