ABSOLWENT ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO WIDZIANY OCZAMI RODZICÓW – WARSZTATY

Temat nowej reformy oświaty jest powszechny i ciągły od 1 września wśród uczniów, młodzieży, rodziców i również innych członków społeczeństwa na łamach gazet, w telewizji, w szkole czy w przedszkolu. Czy Ministerstwo oświaty zda egzamin na 5? Dowiemy się tego już na pewno po roku, a może po kilku latach…
Możemy jednak wszyscy coś zmienić jako społeczność szkolna i przedszkolna uczestnicząc w planowaniu działań naszej placówki, aby Szkoła marzeń była realna.
Jakie mamy oczekiwania jako dyrektorzy, rodzice, nauczyciele? Jakiego ucznia szkoły chcemy wykształcić?
14 września 2017 r. na takie pytania mogli odpowiedzieć sobie rodzice Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwanicach, zaproszeni na warsztaty „Tworzenie programu wychowawczo – profilaktycznego – sylwetka absolwenta”, których powitała pani Dyrektor Bogusława Niemasz.
Trójki klasowe zaangażowane były w nowe zadanie, przed jakimi stoi stworzenie programu wychowawczo – profilaktycznego, a z nim sylwetki absolwenta. Na początku zespół przedstawił cele grup. Pani Beata – pedagog szkolny zapoznała rodziców z krótką prezentacją multimedialną o nowej reformie edukacji.
Jaki ma być mały 6 – letni człowiek? Jaki będzie 15 – latek? Jaki model 18 – latka stworzymy to pytania, które stawiamy sobie wszyscy jako rodzice i pracujący z dziećmi. W atmosferze ducha wiedzy w małych grupach rodzice kreatywnie tworzyli na plakacie absolwenta oraz wartości, którymi powinien się kierować, współpracując z panią Edytą – psychologiem i pedagogiem szkolnym oraz panią Iwoną i Eweliną. Szybko, twórczo i skutecznie omawiano potem w każdej grupie model przyszłego młodego człowieka: opiekuńczy, tolerancyjny, wrażliwy, innowacyjny, uczciwy, rodzinny, ambitny, otwarty, asertywny, samokrytyczny.
Finał tych zmagań to będzie stworzenie takiej sylwetki ucznia kończącego edukację w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w programie wychowawczo – profilaktycznym naszej placówki, widzianego oczami ucznia, rodzica i nauczyciela. Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinny być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Wychowanie to również profilaktyka przed zagrożeniami, jakie ówczesny świat otwiera na nasze pociechy: nadużywana technologia, środki odurzające, niebezpieczny Internet itp.

Sukces uczniów będzie oczywiście sukcesem rodziców i nauczycieli. Niezmiernie ważnym odkryciem jest znalezienie złotego środka, aby ta współpraca była wzajemna i korzystna. Dlatego zapraszamy Was drodzy Rodzice do szukania tych cech przyszłego absolwenta u swoich dzieci, bądź motywowania do ich poszukiwania, a wtedy na pewno będziemy dumni, że wychowaliśmy ich Wy jako rodzice, my jako nauczyciele na odpowiedzialnych, dobrych, mądrych, kreatywnych i uczciwych ludzi.

Szanownym Rodzicom dziękujemy za udział w warsztatach.

ZAPRASZAMY DO GALERII