W dniu 13 marca 2013 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach odbył się V Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „We love Great Britain”.
W konkursie udział wzięło 24 uczniów klas IV, V i VI z 8 szkół podstawowych powiatu polkowickiego.
Koordynatorami konkursu były Panie: Alicja Dosiak, Ewa Antał-Żybura – nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Radwanicach

Konkurs składał się z trzech części: testów gramatycznych, słuchania ze zrozumieniem oraz gier i zabaw w języku angielskim. Dzieci musiały wykazać się gruntowną wiedzą z gramatyki języka angielskiego oraz wiedzą o Wielkiej Brytanii.

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Grębocic, W skład drużyny wchodzili następujący uczniowie: Aleksandra Pardoła, Patryk Paterka, Maria Jaskuła. Uczniów do konkursu przygotowała pani Gabriela Zakrzewska.

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 z Polkowic. Drużynę reprezentowali uczniowie: Aleksandra Perzanowska, Paweł Angulski i Martyna Grygiel. Opiekunem uczniów był pan Mateusz Maziec.

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Radwanic. Szkołę reprezentowali: Wojciech Ciężabka, Wojciech Murak oraz Tomasz Niewiadomski. Uczniów do konkursu przygotowały panie Alicja Dosiak i E. Antał-Żybura.

Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Polkowicach.
Konkurs przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze. Uczniowie szczególnie chętnie uczestniczyli w konkurencji w formie gier i zabaw z językiem angielskim.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.