W tym roku szkolnym klasy I-III przystąpiły do programu „Zdrowo jem, więcej wiem” ogłoszonego przez Bank Ochrony Środowiska. W ramach realizacji programu odbywają się zajęcia poświęcone zdrowemu odżywianiu, konkursy i prelekcje dla rodziców.

25 października odbyła się impreza pod nazwą „W Owocolandii”. Każda klasa wcześniej wylosowała kolor dla swojej drużyny, musiała przygotować plakat promujący zdrowie, piosenkę i wiersz oraz okrzyk. Kolorowe drużyny spotkały się w czwartkowe przedpołudnie w auli naszej szkoły. Każdy zespół przedstawił się pozostałym. I tak były: Śliwki, Pomarańcze, Jabłka, Cytryny i Gruszki. Impreza rozpoczęła się od nauki hasła, które towarzyszyło dzieciom przez cały dzień. Potem były prezentacje piosenek, inscenizacje wierszy oraz drużynowe okrzyki. Dla uczestników spotkania panie przygotowały również konkursy: układanie haseł z rozsypanek wyrazowych, rozpoznawanie owoców i warzyw po smaku, dotyku i zapachu, rozpoznawanie soków, rozwiązywanie zagadek. Wiele emocji wzbudziła rywalizacja sportowa w konkurencjach „umyj ręce” oraz „rzut ziemniakiem”. Na zakończenie spotkania odbył się pokaz mody „strój na każdą pogodę”. Wszystkie dzieci doskonale się bawiły.