27 września 2011 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do tegorocznych wyborów zgłoszono 21 kandydatów z klas IV-VI. Komisja Wyborcza

w składzie: Wojciech Ignaczak, Paweł Stojke zbierali głosy do urny, następnie policzyli i sporządzili protokół.

 1. Sadowska Ewa – 73
 2. Juni Piotr – 10
 3. Włódarczyk Grzegorz – 10
 4. Stojke Paweł – 33
 5. Ignaczak Wojciech – 20
 6. Przywara Diana – 26
 7. Kwas Kacper – 20
 8. Krzysztofiak Marek – 3
 9. Kowerczuk Natalia – 12
 10. Trygar Mateusz – 4
 11. Kraus Adrianna – 20
 12. Dutkiewicz Renata – 18
 13. Kustra Paulina – 14
 14. Karliński Bartosz – 8
 15. Dąbrowski Tomasz – 9
 16. Raś Klaudia – 8
 17. Woźniak Krzysztof – 4
 18. Kozubek Dominik – 3
 19. Bień Alicja – 24
 20. Niemasz Maria – 7
 21. Stachura Agnieszka – 6

Wyniki głosowania:
Do Rady Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zostały wybrane 4 osoby, które zostały obdarzone największym zaufaniem przez społeczność uczniowską.
Są to:
1.    Ewa Sadowska – przewodnicząca
2.    Paweł Stojke – zastępca
3.    Diana Przywara – skarbnik
4.    Alicja Bień – sekretarz

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwał p. Kazimierz Laskowski.