W dniach od 14 do 16 maja 2018 roku uczniowie klas Vb i VII b pod opieką swoich wychowawców: mgr Doroty Kalety – Tymowicz oraz mgr Kazimierza Laskowskiego wyjechali na wycieczkę do Międzyzdrojów, gdzie rozpoczęła się ich wielka przygoda z morzem. Codzienne spacery brzegiem morza: przodem, tyłem (kiedy wiał silny wiatr), po piasku, po falach (im więcej zamoczonych butów, tym weselej) dostarczyły młodzieży niezapomnianych wrażeń i wiele radości. Zabawy na plaży, biegi, budowanie zamków z piasku to tylko niektóre z licznych rozrywek w tym urokliwym miejscu, które oczywiście zostały uwiecznione na różnych śmiesznych fotografiach.

Uczniowie zapoznali się również z florą i fauną nadmorskiego regionu Polski, poznali nowe obiekty kulturalne, a także kształtowali swoją osobowość. Wspólne spędzanie wolnego czasu było doskonałą okazją do integracji całego zespołu, sprzyjało wytworzeniu korzystnych relacji nauczyciel –uczeń, a wychowawcom dało możliwość głębszego i bardziej wszechstronnego poznania swoich wychowanków, ich zainteresowań, problemów oraz predyspozycji. Oderwanie od systemu klasowego umożliwiło nauczycielom – wychowawcom poznanie uczniów w sytuacjach pozaszkolnych, sprzyjało ich otwartości, budowaniu wzajemnego zaufania.

Program wycieczki stworzył możliwości realizacji tych celów, które trudne byłyby do zrealizowania w warunkach szkolnych, był prowokacją do odejścia od schematyzmu i sztampy, a przede wszystkim sprzyjał temu, co najważniejsze w pracy edukacyjnej – „rozbudzaniu ducha”.

Pobyt dziecka na wycieczce to niemały wydatek dla rodziców, ale bezcenny dar dla ich dziecka. To okazja do rozwijania samodzielności, nawiązywania bliższych kontaktów z rówieśnikami, korzystania z walorów zdrowotnych i turystycznych okolicy, uczenia się kultury i zachowania w nowych miejscach i sytuacjach.

Gdy widzimy taką młodzież, jesteśmy przekonani, że ich przyszłość będzie owocna i na pewno przyniesie innym wiele dobrego, bo przecież to oni są przyszłością świata!

Dziękujemy Wam, kochani, jesteście wspaniali!