Dnia 14 lutego 2013 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach odbył się już X Turniej Klas IV.
W tym roku konkurencje były różnorodne. Uczniowie i rodzice mogli wykazać się w takich zadaniach jak rzut piłką do kosza, bieg na nartach czy karmienie jogurtem z zasłoniętymi oczyma. Dzieci rywalizowały ze sobą w przeciąganiu liny, rozwiązaniu łamigłówki matematycznej, skoku w dal oraz odpowiadały na pytania dotyczące „Walentynek”. W trakcie turnieju emocje sięgały zenitu, wszyscy byli bardzo zaangażowani w rozgrywki. Głównym sędzią była p. Barbara Marciniak nauczycielka wychowania fizycznego w Buczynie, a całą imprezę poprowadziła p. Renata Bogusz-Fedro.

Po podsumowaniu punktów okazało się, że najwięcej zdobyła ich klasa IV z Buczyny i to uczniowie tej klasy zabrali ze sobą przechodni puchar, II miejsce zajęła klasa IV „a” , której wychowawcą jest pani G. Węgrzynek natomiast III miejsce IV „b”– klasa p. K. Laskowskiego.

Serdecznie gratulujemy!