– Sukcesy nie rodzą się same, trzeba na nie zapracować – powiedziała dyrektor szkoły, B. Niemasz, otwierając XI Galę Talentów w Szkole Podstawowej im. Mariana Falskiego w Radwanicach. Uroczystość Mali Wielcy 2014 odbyła się 17 czerwca.

– Talent to dar, ale również i ciężka praca – dodała dyrektor ZS-P w Radwanicach, składając na ręce zaproszonych gości podziękowania za wkład w kształtowanie wizerunku szkoły. W ten szczególny dzień nagrodzono listami pochwalnymi uczniów wyróżniających się swą postawą i sukcesami w wielu dziedzinach. Z kolei listy gratulacyjne wręczono rodzicom za wspieranie rozwoju swoich dzieci.

Szkoła posiadająca certyfikat Szkoły Odkrywców Talentów, który jest częścią systemowego projektu dotyczącego pracy z uczniem zdolnym, ma wiele powodów do dumy. Jej uczniowie osiągają wysokie wyniki w konkursach pozaszkolnych w dziedzinie sportu, muzyki, tańca, recytacji, plastyki i innych konkursach przedmiotowych.

– W każdym uczniu drzemie talent. My, nauczyciele staramy się dostrzegać i rozwijać talenty naszych uczniów poprzez ich udział w zajęciach kół zainteresowań i konkursach – stwierdziła B. Orator, nauczycielka prowadząca XI Galę Talentów.

Uroczystość przygotowaną przez grono pedagogiczne, pracowników obsługi szkoły, rodziców i uczniów uświetniły liczne występy artystyczne. Między innymi wystąpił chór szkolny pod batutą A. Stramy. Z kolei uczniowie klas szóstych zatańczyli poloneza przygotowanego pod kierunkiem D. Raś, nauczycielki wychowania fizycznego. Obecna na sali publiczność miała przyjemność wysłuchać recytacji ucznia klasy III – Nikodema Bogonia, zdobywcy nagrody Grand Prix XVIII Przeglądu Teatru Jednego Aktora Humor i Satyra w Poezji i Prozie. Natomiast na wirtualną wycieczkę do Paryża zaprosiła nas grupa uczniów biorących udział w interaktywnym dolnośląskim projekcie edukacyjnym Podróż po Europie – kierunek Paryż (IV miejsce wśród dolnośląskich szkół). Część artystyczną uroczystości zamknął występ formacji Crazy Team, która reprezentowała szkołę w tegorocznym Międzypowiatowym Konkursie Tańca Nowoczesnego.

Emocje, towarzyszące zaproszonym gościom w to gorące czerwcowe popołudnie, studziły zimne lody, chłodne napoje i skromny poczęstunek. Do zobaczenia za rok.

gala3