Radwanice 2016/2017

             Dzień 20 czerwca 2017 roku był w Szkole Podstawowej im. Mariana Falskiego w Radwanicach dniem wyjątkowym. Tego bowiem dnia odbyła się XIV już Gala Talentów. Uroczystość tak, jak co roku, jest miejscem, w którym spotykają się uczniowie wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami i sukcesami w wielu dziedzinach, ich rodzice oraz liczni przyjaciele szkoły. Zaproszonymi gośćmi byli: pan Wójt – Paweł Piwko, dyrektor gimnazjum pani Stanisława Trzeszcz, dyrektor GOK-u pani Renata Piasecka-Friczka, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej pani Katarzyna Burzyńska, Sołtys wsi Radwanice pani Barbara Kula, przedstawiciele Rady Rodziców panie: Krystyna Dąbrowska i Bogusława Kwoka. Pani Dyrektor Bogusława Niemasz, po przywitaniu wszystkich zgromadzonych, podziękowała za dobre serce, wspaniałomyślność i szczodrość osobom, którzy współtworzyli to wydarzenie oraz przyczyniają się do kształtowania wizerunku szkoły.

Nasza szkoła jest organizatorem konkursów powiatowych, międzypowiatowych oraz ogólnopolskich, a nasi uczniowie niejednokrotnie zostawali laureatami tych konkursów,  z czego każdy z nas – nauczycieli, rodziców, opiekunów – jest dumny. Wysokie wyniki nasi najlepsi  osiągają m.in. w dziedzinie: sportu, muzyki, tańca, recytacji, plastyki i wielu innych konkursach przedmiotowych. Dlatego pani Dyrektor miała kogo nagradzać! Wręczyła listy gratulacyjne i dyplomy nie tylko dzieciom, ale także ich rodzicom, dziękując im za wspieranie rozwoju swoich dzieci.

Ceremonię przygotowaną przez grono pedagogiczne oraz pracowników szkoły uświetniły liczne występy. Pani Ewa Krawczyk zaprezentowała nam utwór ,,White Winter Hymnal” z repertuaru Petatonix, grono pedagogiczne zaśpiewało szkolną pieśń pt. ,,Nasza Szkoła”, usłyszeliśmy też piękny wokal Antoniny Niemczyk oraz mieliśmy okazję podziwiać występy zespołu tanecznego, którego opiekunem jest pani Beata Orator. Pod batutą Aleksandry Stramy, obecna na sali publiczność, mogła podziwiać śpiew szkolnego chóru, który od wielu lat jest w ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych ,,Akademia Chóralna – śpiewająca Polska”. Uczeń klasy II – Hubert Stadnik – zagrał na keyboardzie utwór Carla Reinecke pt. ,,Sonatina C-dur” oraz ,,Taniec cygański” Feliksa Rybickiego, za co został nagrodzony gromkimi brawami. Zagrał także na skrzypcach uczeń klasy V – Kosma Żurek, a nasze nauczycielki pani Beata Orator i Ewa Krawczyk wykonały utwór ,,Księga Życia”.

Podczas naszego święta można było także zobaczyć prezentację multimedialną, przygotowaną przez panią Dorotę Kaletę – Tymowicz, w której wypisane były nazwiska i osiągnięcia wszystkich zasłużonych uczniów, a także poczęstować się ciastem i owocami przygotowanymi dla gości.

Jak co roku Gala dostarczyła dużo emocji, zachwytu i radości, bo jak wiemy ,, Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymuje go tylko jednostka…”.

Do zobaczenia za rok!

ZAPRASZAMY DO GALERII