20 czerwca w Legnicy odbyło się podsumowanie działalności Oddziału Okręgowego TPD w roku szk. 2016/2017. Podczas uroczystości rozstrzygnięto Konkurs na Najaktywniejsze Koło Przyjaciół Dzieci. Koło działające przy naszej szkole zajęło wysokie IV miejsce.

   Podczas spotkania wyróżniono również Gminę Radwanice zaszczytnym tytułem „Gmina Przyjazna Dzieciom”, a p. Marian Kobzda – wiceprezes Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach – otrzymał tytuł „Honorowego Członka TPD”.