Dziewiętnastu uczniów wzięło udział w IX edycji dolnośląskiego konkursu interdyscyplinarnego dla szkół podstawowych “zDolny Ślązaczek” na etapie szkolnym. Konkurs realizowany jest w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, jego organizatorem jest dolnośląski kurator oświaty.
Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów, a także wdrażanie wychowanków do samokształcenia oraz doskonalenia umiejętności kluczowych.
Udział w konkursie daje uczniom również okazję do samopoznania, porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami uczniów z innych szkół i środowisk.