PLAN PRACY PEDAGOGA/ PSYCHOLOGA  SZKOLNEGO

W roku szkolnym 2015/2016

Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30 – 8:30 V B, IVA, IIIB  III A,B II B I,A,B,C
8:30 – 9:30 PPP PPP PPP PPP PPP
9:30-10:30 PPP Przedszkole PPP PPP PPP
10:30-11:30 PPP Przedszkole J.G. PPP PPP
11:30-12:30 PPP PPP PPP PPP PPP
12:30-13:30 świetlica PPP II A V A  
13:30-14:30 świetlica        
14:30-15:30 świetlica