Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy oraz Szkolne Koło TPD działające przy  Szkole Podstawowej w Krzywej  im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej ogłaszają  konkurs plastyczny pt. „JA I MOJA RODZINA”

Cele konkursu:

– Poszanowanie wartości rodzinnych.
– Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.
– Rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej dzieci.

Termin nadsyłania prac: 19 maja  2017 r.

Zasady uczestnictwa:

  1. Do konkursu zapraszamy dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, uczniów klas I- VI szkoły podstawowej
  2. Prace plastyczne należy wykonać w  formacie  A 4 lub   A3 w dowolnej technice płaskiej.
  3. Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.  Prace należy opisać DRUKOWANYMI  LITERAMI w następujący sposób:  imię, nazwisko, wiek, szkoła, numer telefonu do szkoły lub rodzica.
  4. Miejsce składania prac: Szkoła Podstawowa w Krzywej Krzywa 52, 59-225 Chojnów  lub w księgowości szkół w Chojnowie.
  5. Prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania jako materiału wystawowego.
  6. Z każdej kategorii wiekowej można nadesłać max. 3 prace.
  7. Wysłanie prac jest równocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników w celach przeprowadzenia i promocji konkursu.

Ocena: Laureaci najlepszych prac wybrani przez komisję konkursową zostaną nagrodzeni  w następujących grupach  wiekowych:

Pierwsza grupa  – dzieci w wieku  3 – 6 lat
Druga grupa  – uczniowie klas  I – III
Trzecia grupa – uczniowie klas  IV – VI

Na zwycięzców czekają nagrody oraz możliwość eksponowania swoich prac w Szkole Podstawowej w Krzywej.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 4 czerwca 2017 r.  w czasie pikniku rodzinnego.
Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów  w konkursie.

Prace należy dostarczyć do wychowawców klas I-III oraz nauczycieli plastyki do dnia 15 maja.