Toyota Dream Car Art Contest – Samochód marzeń 2017
konkurs plastyczny

Laureat konkursu

Laureat VI edycji konkursu krajowego, kategoria 10-12 lat

Organizator
Organizatorem konkursu jest Toyota Motor Corporation.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów przedszkola oraz szkoły podstawowej.

Opis
Tematem konkursu jest „Samochód marzeń”.

Technika wykonania ilustracji : samochód marzeń można narysować lub namalować kredkami, pastelami, mazakami, markerami, akwarelami, farbami. Dopuszczalne są kolaże, wydzieranki i wyklejanki, jeżeli wszystkie elementy będą ściśle przylegać do kartki. Ilustracje powinny być kolorowe.
Praca musi być wykonana odręcznie. Prace stworzone cyfrowo lub z użyciem technik graficznych nie będą przyjmowane.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Organizatora oraz w regulaminie.

Nagrody
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: „poniżej 8 lat”, „8-11 lat”, „12-15 lat”. W każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:

I miejsce – iPad Pro 9,7″ 32 GB
II miejsce – iPad Air 2 32 GB
III miejsc – iPod touch 32 GB

Prace laureatów wezmą udział w konkursie międzynarodowym. Zwycięzcy etapu międzynarodowego zostaną nagrodzeni wycieczką do Japonii.

Termin przyjmowania prac

09.02.17 , wychowawcy klas, nauczyciele plastyki.

Strona konkursu   www.toyota.pl/world-of-toyota/dream-car/index.json#archiwum\