We wczesnej fazie dorastania pojawia się silna

potrzeba więzi z rówieśnikami – osobistego i

indywidualnego kontaktu z nimi.

Członkostwo w grupie rówieśników daje

szansę lepiej poznać zachowania oraz

oczekiwania innych oraz są okazją do

budowania umiejętności dostosowywania

się do inności drugiego człowieka.


Dlatego też 23.05.2019r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym gościliśmy specjalistów z Akademii Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa, którzy przeprowadzili warsztaty w klasach 5 i 6.

Tematem spotkań było : „Jak budować przyjazną atmosferę w grupie”.