Dyrektor i cała społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach

serdecznie zapraszają wszystkich Państwa urodzonych przed 8 maja 1945 r.

na uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2019/2020,

która odbędzie się 02 września 2019 r. o godz. 8.45

w sali gimnastycznej Zespołu.

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła                   z inicjatywą organizacji akcji „Przerwany marsz…”, polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Planowana           na pierwszy dzień szkoły akcja będzie okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny.

Projekt „Przerwany Marsz” jest próbą stosownego podziękowania

pokoleniu Dzieci Wojny
za ich życie, za to co zrobili dla Polski mimo tego, że czas okupacji, który naznaczył ich dzieciństwo,
z pewnością skruszył przekonanie o dobru drzemiącym w ludziach i sprawiedliwości dziejowej.

 

https://www.przerwanymarsz.pl/