Informacja dla Rodziców

W dniu 13.06.2016 r. o godz. 17:00
w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Radwanicach odbędzie się zebranie rodziców dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Radwanicach na rok szkolny 2016/17.
Temat spotkania:
– sprawy organizacyjne
– zawarcie umowy o świadczenie usługi
Jednocześnie prosi się o zabranie ze sobą dowodu osobistego i PESEL dziecka.

Obecność na zebraniu obowiązkowa.