Zdobywamy kolejne punkty w konkursie Szkolny Klub Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu od początku roku realizuje zadania w ramach ogólnopolskiego konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu”. Mamy już zaliczone następujące zadania, za które otrzymaliśmy maksymalną liczbę punktów, czyli 10/10:

 1. Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”? – audycja radiowa „Radość dzielenia się”
 2. Promocja idei wolontariatu na terenie szkoły – zorganizowanie apelu, przedstawienia teatralnego, wykonanie plakatu – apel „Zróbmy coś dobrego”
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnej w środowisku lokalnym,    w dowolnej formie i na wybrany cel:
  – akcja „Zbiórka dla Burka”
  – wizyta w schronisku dla zwierząt we Wróblinie Głogowskim.
 4. Przeprowadzenie Dnia Wolontariusza w szkole, według własnego pomysłu– wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat, wręczenie legitymacji wolontariuszom.
 5. Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim – akcja „Góra Grosza”.
 6. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Opiekun szkolnego klubu wolontariatu” – p. Izabela Jokiel ukończyła kurs i otrzymała Certyfikat.

Teraz realizujemy zadanie:

Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole np. „Poczytaj mi kolego”, pomoc w nauce, podczas dyżurów na przerwach itp.

W ramach realizacji tego zadania wolontariusze podjęli następujące działania:

 1. Pomoc w nauce młodszym kolegom – wspieranie nauczycieli podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
 2. Czytanie młodszym kolegom uczestniczącym w ogólnopolskiej kampanii „Ja czytam”.
 3. Pomoc w organizacji imprez dla klas I-III – andrzejki, bal karnawałowy.

Zapraszamy do włączenia się w realizację kolejnych zadań:

 1. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego nt. „Pomocna dłoń”.
 2. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opowiadań/wierszy na temat: „Pomaganie jest fajne!”.
The gallery was not found.