14 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej pod hasłem: ,,Tworzymy wszystko to, co wiedzieć chcemy!”
Jej trzon stanowiły dwa przedstawienia pantomimiczne. Pierwsze z nich nawiązywało do wiersza ,,Dom” Zbigniewa Herberta. Tytułowy dom stał się w nim synonimem szkoły dającej poczucie bezpieczeństwa i rodzinnego ciepła. Główny rekwizyt w przedstawieniu, w postaci biało – czarnego pudełka, ukazujący przestrzeń zamkniętą do obszaru kostki, sześcianu – przestrzeń znaną i rodzinną, podkreślał, że szkoła to nie tylko budynek, ale przede wszystkim wspólnota, którą łączą więzy emocjonalne, budujące szczególne poczucie przynależności. Nauczyciele zaś są spiritus movens, czyli głównymi inicjatorami działań w szkolnej rzeczywistości. Drugi obraz pantomimiczny inspirowany był ,,Nadzieją” Czesława Miłosza. Stanowił metaforę szkolnego świata i nauczyciela  jako mistrza i opiekuna wszechstronnego rozwoju uczniów.
Zwieńczeniem uroczystości były podziękowania dla nauczycieli ze strony p. Dyrektor – Bogusławy Niemasz i uczniów. Wszystkim pracownikom szkoły życzono pozytywnych efektów działań, wrażliwości oraz cierpliwości w pokonywaniu codziennych trudności.
­
­
­