Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach im. Mariana Falskiego

Warunki uczestnictwa:
Format i technika wykonania prac – dowolna, przesłanie pracy w formie internetowej.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z klas 1 – 6.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach klasy 1-3 oraz 4-6.
Prace należy wysłać do opiekuna SKO, pani Anny Jankowskiej, na adres ajankowskazsp@gmail.com
Termin dostarczania prac konkursowych upływa 31 maja 2020r.
Każda praca konkursowa powinna zawierać następujące informacje:
– imię i nazwisko ucznia,
– klasę do której uczęszcza uczeń
– wypełnioną i zeskanowaną Kartę Zgłoszeniową
Prace dostarczone na konkurs muszą spełniać wszystkie kryteria praw autorskich.
Prace dostarczone na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu i mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji.
Nagrody zostaną wręczone w czerwcu 2020r. O sposobie wręczania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni co najmniej tydzień wcześniej. Sposób wręczania jest uzależniony od sytuacji epidemiologicznej i związanych z tym zaleceń rządowych.

Organizator
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach
Odpowiedzialny
Anna Jankowska
Patronat
PKO BP o/Polkowice

konkurs_SKO 2020_karta_zgloszeniowa