W środę – 29.11.2023r. odbył się III Międzypowiatowy Konkurs dla Mniejszości Narodowych i Etnicznych gościnnie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach.

W części konkursowej dotyczącej wiedzy wzięło udział 14 uczniów, którzy przyjechali

z Przemkowa, Raszówki, Legnicy i Radwanic.

Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych:

W kategorii klas I-III laureatami zostali:

1miejsce – Natalia Kołacz

1miejsce – Aleksander Kania

2 miejsce – Jakub Boczniewicz

3 miejsce – Zuzanna Koropczak

3miejsce – Antoni Kearney

Wyróżnienie – Jakub Ryżyk

Wyróżnienie – Jakub Pierzchnica

W kategorii klas IV-VIII laureatami są:

1miejsce – Hanna Kearney

2 miejsce – Anastazja Kiec

3 miejsce – Natalia Kopcza

Wyróżnieni:

Tatianna Kiec

Dawid Kopcza

Szymon Isztwan

Julia Dębniak

W części plastycznej wzięło udziały udział 24 osoby i w kategorii przedszkola laureatami zostali:

1miejsce – Bartosz Żarkowski

2 miejsce – Oliwia Ryżyk

3 miejsce – Ida Mazur

3miejsce – Witold Cichosz

Wyróżnieni:

Michał Baliński

Zuzanna Mońka

Oskar Barylik

Liliana Płaskoń

Magdalena Figas

Lara Kud

W kategorii klas I-III

1miejsce – Oskar Zakrzewski

2 miejsce – Ewa Bybel

3 miejsce – Jakub Boczniewicz

Specjalne wyróżnienie jury:

Igor Boczniewicz

Wyróżnieni:

Gabriel Bodak

Julia Kołacz

Helena Stafiniak

Mikołaj Stafiniak

Aleksander Kania

Maria Trochanowska

Igor Kuncik

Zuzanna Koropczak

Bartosz Cymbalak

Jakub Ryżyk

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się ogromnym zaangażowaniem, wiedzą, zdolnościami,

świadomością swojego pochodzenia, szacunkiem i miłością do swojej kultury.

Do zadań konkursowych wykorzystano zestawy kart pracy autorstwa Oksany Graban – Faj po swomu, za co serdecznie dziękujemy!

Dziękuję bardzo Rodzicom za wsparcie, pomoc i zaangażowanie!

Dorota Maksymczak

dekoracja z konkursu
uczestniczka konkursu
uczestnicy w czasie konkursu
uczestnicy w czasie konkursu
uczestnicy w czasie konkursu
uczestnicy w czasie konkursu
uczestnicy w czasie konkursu
uczestnicy w czasie konkursu
uczestnicy w czasie konkursu
rozdanie dyplomów
jury konkursu
nagrodzeni uczestnicy konkursu
nagrodzeni uczestnicy konkursu
nagrodzeni uczestnicy konkursu