“Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956”

“Koniec wieńczy dzieło” – tym cytatem Owidiusza można podsumować wspaniałe osiągnięcie
absolwentki naszej szkoły Laury Tarkowskiej, która została laureatką Wojewódzkiego Konkursu
Kuratoryjnego “Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956. Życie codzienne Sybiraków”, na który
napisała pracę – wywiad z panią Alfredą Kot – mieszkanką Sieraszowic o Jej życiu podczas zsyłki na
Syberię. Jest to przepiękna opowieść o zmaganiach z przeciwnościami losu, ogromnej determinacji i
miłości do Ojczyzny. Jak sama Laura mówi: “było to wyjątkowe spotkanie z wyjątkową osobą, które na
zawsze pozostanie w Jej sercu i pamięci jako piękna lekcja patriotyzmu”. Praca Laury zachwyciła
zarówno jury etapu regionalnego, jak i wojewódzkiego i zostało jej przyznane I miejsce. 27 września
Laura wraz ze swoim opiekunem konkursowym panią Renatą Kałużką uczestniczyła w uroczystej Gali
Laureatów, na której odebrała nagrodę z rąk Pana Kuratora Romana Kowalczyka, który bardzo gorąco
podziękował zarówno uczniom, jak i nauczycielom przygotowującym ich do konkursu, za wkład włożony
w pracę nad przygotowaniem uczniów do napisania prac oraz krzewienie wiedzy i pamięci o Polakach,
którym przyszło żyć w tych trudnych czasach i przetrwać czas zsyłki na Syberię. Piękne przemówienie
Pana Kuratora utwierdziło wszystkich zebranych w przekonaniu, że należy zadbać o to, aby pamięć o
tych ludziach i wydarzeniach przetrwała przez następne pokolenia i aby korzystać z doświadczeń i
przeżyć ostatnich już żyjących świadków tamtych dni…

Gala Laureatów Wojewódzkiego Konkursu
Gala Laureatów Wojewódzkiego Konkursu
Gala Laureatów Wojewódzkiego Konkursu
Gala Laureatów Wojewódzkiego Konkursu