usmiech-dzieckaKONKURS DLA RODZIN W RAMACH AKCJI „UŚMIECH DZIECKA”

 organizowanej w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”

1.Celem Konkursu dla rodzin jest nagrodzenie najciekawszej pracy plastycznej przygotowanej nt. „Uśmiechu dziecka” przedstawiającej zdrowy i zadbany uśmiech dziecka, jak również utrwalającej wiedzę na temat zasad prawidłowej higieny jamy ustnej i podkreślającej znaczenia zdrowych nawyków oraz zdrowego stylu życia (dalej: „Praca”).

2.Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną, może to być rysunek, wyklejanka, rzeźba lub kolaż zdjęć lub każda inna będąca pracą plastyczna.

3.Elementy obowiązkowe, które muszą wystąpić na Pracy to główni bohaterowie Programu tj. 3 Pastusie o imionach Milky, Billy i Lilly oraz Kapitan Aquafresh.

4.Praca może być wykonana wyłącznie przez Rodzica („Rodzic”), Dziecko w wieku od lat 0 do 12 („Dziecko”) lub Rodzica z jego Dzieckiem.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania Prac niespełniających opisanych powyżej wymogów.

6.Praca nie może zawierać jakichkolwiek rozpoznawalnych produktów, znaków towarowych, logo itp. za wyjątkiem produktów i logo Aquafresh. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji prac zawierających jakiekolwiek produkty, znaki towarowe, logo itp. inne niż produkty i logo Aquafresh.

7.W przypadku, gdy praca zawierać będzie jakikolwiek wizerunek osób fizycznych, Rodzic zapewnia, że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w Pracy i zgłoszenie jej do Konkursu dla rodzin Rodzic Dziecka w wieku od 0 do 12 lat, który za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej znajdującej się na domenie www.akademia-aquafresh.pl (zwana dalej „Strona Internetowa”) przesłał Pracę zgodną z celem Konkursu dla rodzin.

– Konkurs dla rodzin przeznaczony jest dla Rodziców, których dzieci uczęszczają do Przedszkola zgłoszonego do Akcji.

– Warunkiem technicznym udziału w Konkursie dla rodzin jest korzystanie z urządzenia z dostępem do Internetu.

– Każdy z Rodziców może nadesłać tylko jedną pracę. Zdjęcia należy zgłaszać w terminie od 15 września 2016 r. od godziny 12:00 do 30 listopada 2016 r. do godziny 12:00.

Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na Stronie Internetowej 9 grudnia 2016 r. o godzinie 14.00.

Czekają wspaniałe nagrody .

-Nagroda Główna ( za I miejsce) w skład, której wchodzi: Bon na wycieczkę do Bułgarii (zwana dalej „Bon Wakacyjny”) ufundowana przez Neckermann Polska BP sp. z o.o. o wartości całkowitej 4000 zł brutto.

– nagroda pieniężna w wysokości 480zł

– 6 wyróżnień, każde o łącznej wartości 737zł brutto  (za II -VII miejsce)

Każde wyróżnienie zawiera:

– Zestaw zabawek firmy EPPE Sp. Z o.o. o wartości 500 zł brutto

– Zestaw 5 książek ….i WILE INNYCH NAGRÓD Informacje na plakacie w przedszkolu i na stronie internetowej.