6.grudnia mieliśmy okazję obserwować lekcję otwartą z wychowania fizycznego w klasie 1 z elementami języka niemieckiego prowadzoną przez p. Annę Trochanowską.

Lekcje w klasach pierwszych (jedna w-f tygodniowo) realizowane są w ramach programu Sprawny Dolnoślązaczek, którego ideą przewodnią jest zdobywanie przez uczniów określonych sprawności  fizycznych. Program ma również na celu integrowanie zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi. Innowacją  jest działalność min. łącząca wychowanie fizyczne i język niemiecki. Dzieci mają okazję poznać podstawy, które służą propagowaniu języka niemieckiego.

Lekcja otwarta podzielona była na trzy części. Część pierwsza-rozgrzewka i część trzecia-relaksacyjna wykonana była do piosenki świątecznej w języku niemieckim. Dzieci uczyły się pozycji wyjściowych do ćwiczeń. Miały okazję poznać nową terminologię z wych. fizycznego. W części głównej doskonaliły sprawność piłkarską, jednocześnie min. poznając kontynenty w języku niemieckim. Dzieci ćwiczyły sumiennie z dużym zaangażowaniem, a po zakończonych zajęciach otrzymały legitymacje do których będą wlepiały znaczki po zdobyciu poszczególnych sprawności.