Od kilku lat w naszej Gminie trwa „Zakręcona Akcja” polegająca na zbiórce plastikowych nakrętek. Akcję koordynuje Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radwanicach. Obecnie pomagamy trzem chłopcom: Kubie i Tomkowi Skoczylas z Wysokiej oraz Frankowi Zabłotnemu z Głogowa. Z inicjatywy Oddziału Gminnego TPD powstało serce na nakrętki, które znajduje się przy GOPS w Radwanicach. Dwa kolejne serca znajdują się przy Szkole Podstawowej i Publicznym Przedszkolu w Radwanicach. Powstały z inicjatywy dyrektora ZS-P p. Bogusławy Niemasz. Obecnie trwa szeroko zakrojona akcja prowadzona przez Klub Wolontariatu „Dobroczynki z Buczynki” oraz Koło Przyjaciół Dzieci przy SP w Buczynie, której celem jest zbiórka środków na kolejne serce, które zostanie zamontowane przy tamtejszej szkole.

Do Zakręconej Akcji, poza mieszkańcami gminy, włączyli się również : Przedszkole nr 9 w Głogowie, sklep „Henrom” z Głogowa oraz Fitarena Głogów II.

Autor: Izabela Jokiel