22 kwietnia w Radwanicach odbyła się po raz drugo akcja „Nadzieja w kolorze żonkili”. Zorganizował ją Oddział Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a przeprowadziły wolontariuszki działające w Szkolnym Klubie Wolontariatu i Kole Przyjaciół Dzieci przy SP w Radwanicach. Celem przedsięwzięcia była zbiórka środków na budowę Hospicjum w Głogowie.

Ze względu na sytuację pandemiczną akcja miała mniejszy zasięg i objęła tylko wieś Radwanice, Wolontariuszki nie mogły odwiedzić wszystkich mieszkańców, dlatego ograniczyły się do spaceru po miejscowości połączonego z rozdawaniem żonkili i zbiórką pieniędzy. Odwiedziły takie miejsca, jak: Urząd Gminy Radwanice, Centrum Usług Wspólnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia i sklep „Hydromont”. Na dłużej zatrzymały się w centrum Radwanic oraz przy miejscowych marketach.

Akcja „Nadzieja w kolorze żonkili” odbyła się w Radwanicach pierwszy raz w 2019 r. podczas koncertu Juniorzy-Seniorom „Ach życie, kocham cię nad życie”, który był zorganizowany przez ZS-P w Radwanicach. Wtedy to wolontariusze wręczali uczestnikom własnoręcznie wykonane żonkile. Potem postanowili założyć własny mini-ogród z żonkilami. Dzięki wspólnemu działaniu ZS-P i TPD w Radwanicach powstało małe poletko, na którym w październiku 2019 r. wolontariuszki posadziły 100 żonkili. Kwiaty pięknie zakwitły wiosną 2020 r., ale z uwagi na wybuch pandemii akcja nie odbyła się.

Tegoroczna akcja odbyła się z inicjatywy pań: Izabeli Jokiel – prezes Zarządu Gminnego TPD w Radwanicach oraz Beaty Niemczyk – Społecznego Rzecznika Praw Dziecka TPD dla Powiatu Polkowickiego. Najmłodszą wolontariuszką była niespełna 6-letnia Liliana, która chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych.

Akcję wsparli Urząd Gminy Radwanice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminna Spółka Komunalna.

autor: Izabela Jokiel