Już 5 lat minęło owocnej współpracy Rady Rodziców z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach. Nadszedł dzień rozstania Rady działającej od 1 września 2016 r. Wielkie serce, zaangażowanie, trud, determinacja, współpraca jej członków nie miałaby miejsca, gdyby nie Szanowni Rodzice, którzy wpłacali składki i dzięki nim te przedsięwzięcia zostały zrealizowane.

Z inicjatywy Rady Rodziców został zorganizowany po raz pierwszy w 2016 r. Piknik przedszkolny, na którym dzieci gościły bohaterów bajek: Minionka, Żółwia Ninję. Ciekawe pomysły z ramienia Organu Placówki we współpracy z Panią Dyrektor Bogusławą Niemasz cieszyły się wielkim uznaniem rodziców oraz środowiska lokalnego. Na Piknikach Rodzinnych w Dobromilu, w kolejnych latach na piknikach przy ZSP była możliwość skorzystania z punktów gastronomicznych zorganizowanych przez członków Rady Rodziców: lody, hot-dogi, popcorn, wata cukrowa. Zasponsorowała ona również maszynę do robienia popcornu, waty cukrowej, loterię fantową. Ze środków wpłacanych przez rodziców zorganizowano bal karnawałowy dla przedszkolaków i uczniów oraz nagrody. W przedszkolu i klasach I – III zaproszono gości: Panią Choinkę, Olafa, renifera oraz oczywiście Mikołaja. Coroczne wizyty Mikołaja, paczki mikołajkowe, niespodzianki od Zajączka ucieszyły dzieci i nauczycieli.

Rada Rodziców współorganizowała charytatywny „Koncert dla Teosia”. Dodatkowe środki pozyskiwała od sponsorów na realizację różnych działań tj. zakup dmuchańców dla dzieci, odremontowanie altany w ogrodzie przedszkolnym. Dofinansowała do montoringu oraz nagłośnienia. Rada Rodziców chętnie i efektywnie współpracowała z Panem Wójtem Pawłem Piwko.

Dzięki wsparciu Rady Rodziców na egzaminach ówczesnych VI klas, obecnie VIII klas nie zabrakło wody mineralnej czy drożdżówek. Rada to Organ szkoły, który pełni ogromną rolę tworząc miłą, bezpieczną atmosferę wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Pamiętała ona również o sukcesach uczniów, a przy współpracy z Panią Dyrektor Bogusławą Niemasz zakupiła nagrody lub dofinansowała na jej kupno na uroczystość Pasowania 3 latków oraz Pasowania uczniów I klas, konkursy oraz na Pożegnanie 6 – latków. Rada Rodziców sponsorowała również organizację niektórych warsztatów: „Fascynujący świat pszczół”, „Pierniczki”, „Eksperymenty” oraz wycieczek w szkole. Była pomysłodawcą zakupu pączka na Tłusty Czwartek dla wszystkich dzieci ZSP. W przedszkolu podarowała klocki magnetyczne dla każdej z grup.

Uśmiech, zadowolenie, radosna zabawa przedszkolaków i uczniów niech będzie nagrodą dla członków Rady Rodziców za ich zaangażowanie.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za każdą formę współpracy i poświęcony czas, przede wszystkim za finansowe wsparcie poprzez wpłacanie składek na Radę Rodziców w przedszkolu w grupach 3- 6 latków oraz w klasach I  – VIII, bez którego Rada Rodziców nie byłaby w stanie zrealizować tylu zadań oraz za zgłaszane propozycje podczas zebrań i za gotowość służenia radą. Dziękujemy również Sponsorom za okazałą pomoc finansową lub materialną w przygotowaniu imprez w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radwanicach.

Z wyrazami szacunku składają podziękowanie:

Przewodnicząca Rady Rodziców – Bogusława Kwoka, zastępca – Krystyna Dąbrowska, skarbnik – Anna Cymbalak i jej członkowie oraz Trójki klasowe w przedszkolu i w szkole w latach 2016-2020.

 Kończąc swoją pracę życzymy owocnej współpracy nowej Radzie Rodziców  J