Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
https://wfosigw.wroclaw.pl/

“Życie jest jak pajęczyna, a każda jej nitka składa się z różnych elementów –

rzek, oceanów, roślin, zwierząt…

Jeśli zniszczymy jedną nić tej pajęczyny, cała ulegnie zniszczeniu”

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w październiku realizowany był projekt ekologiczny „Nasza Zielona Szkoła” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zajęcia dotyczyły ochrony środowiska. Realizowane były w celu uzmysłowienia dzieciom z jakimi problemami ekologicznymi boryka się współczesny świat. Aktualnie problemem jest nie tylko nadmierne wytwarzanie odpadów ale również ich nieodpowiednie składowanie. Zjawiska te można zauważyć już w środowisku lokalnym. Szczególnie daje o sobie znać niska świadomość ekologiczna ludzi. Właśnie dlatego, w celu rozwinięcia świadomości ekologicznej naszych podopiecznych, na zajęciach zostały poruszone zagadnienia dotyczące segregacji odpadów, nadmiernego zużycia prądu, gazu oraz wody w gospodarstwach domowych.

W ramach projektu w klasach IV – VIII realizowane były następujące działania ekologiczne:

  1. „Budowa domków lęgowych dla ptaków”

Uczniowie klasy 5B  wykonali budki lęgowe dla ptaków. Zaangażowanie uczniów i ich kreatywność podczas pracy przyniosły piękne efekty. Skonstruowano 20 niesamowitych domków dla różnego ptactwa. Swój nowy dom znajdą między innymi: sikory, muchołówki szare, rudziki, kopciuszki czy pliszki siwe. Budki już niebawem zostaną udostępnione skrzydlatym mieszkańcom lasu. Nie możemy się doczekać!

Budowa domków lęgowych dla ptaków
Budowa domków lęgowych dla ptaków
Budowa domków lęgowych dla ptaków
Budowa domków lęgowych dla ptaków
Budowa domków lęgowych dla ptaków

2. „Budowa domków dla owadów”

Uczniowie klasy 6 a zbudowali domki dla owadów. Zostały one  wykonane z naturalnych materiałów takich jak drewno, wiklina, mech, szyszki itp.  Dzięki postawieniu domków stworzyliśmy miejsca, w których owady będą mogły przezimować, a latem gromadzić pyłek i składać jaja. W ostatnich latach napływają coraz bardziej niepokojące dane, wskazujące na zmniejszającą się liczebność owadów w środowisku. Prywatne ogrody i tereny publiczne są często koszone, wzrasta zużycie chemii, znikają tereny dzikie, ponadto wszelkie spróchniałe drzewa są usuwane, a to wszystko przyczynia się do spadku populacji owadów pożytecznych. Ustawianie domków dla owadów, zwanych też hotelami jest działaniem wspierającym przetrwanie owadów zapylających.

Budowa domków dla owadów
Budowa domków dla owadów
Budowa domków dla owadów
Budowa domków dla owadów
Budowa domków dla owadów

3. „Zdrowo jem”

Głównym celem tego przedsięwzięcia było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Uczniowie klas 4 i 5 wykonali pyszne,  kolorowe kanapki oraz upiekli tosty, natomiast Samorząd Uczniowski wraz z przedstawicielami poszczególnych klas przygotował zdrowe ciasteczka idealne na drugie śniadanie. Cała społeczność szkolna miała okazję spróbować tych pysznych specjałów.

pieczenie ciasteczek
kolorowe kanapki
kolorowe kanapki
kolorowe kanapki
pieczenie ciasteczek
kolorowe kanapki
kolorowe kanapki
kolorowe kanapki
kolorowe kanapki
pieczenie tostów przez uczniów
pieczenie tostów przez uczniów
pieczenie tostów przez uczniów
pieczenie tostów przez uczniów
pieczenie tostów przez uczniów

4. Konkurs plastyczny „Nasze zielone miejsce w szkole”.

Przedstawiciele klas IV-VIII mieli za zadanie wykonać projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole. Celem konkursu było zaktywizowanie dzieci do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, a także rozwijanie kreatywności. Powstały przepiękne projekty, które być może w przyszłości zostaną wykorzystane i będą punktem wyjścia do stworzenia miejsca wyciszenia i odpoczynku dla uczniów i nauczycieli.

 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole
 projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole

5. Akcja „Dzień drzewa”.

10 października obchodzimy Światowy Dzień Drzewa. Pomysłodawcą Światowego Dnia Drzewa jest amerykański znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton. W Polsce obchodzimy je od 2002r. O tym jak ważną rolę w naszym życiu pełnią drzewa nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Są naturalnym elementem naszego środowiska, kształtują klimat, produkują tlen, dostarczają cennego surowca. Idąc tym tropem postanowiliśmy na terenie naszej szkoły posadzić drzewa oraz inne rośliny dzięki którym będzie pięknie i zielono.

sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew i krzewów

6. Akcja happeningowa – „Nasza zielona szkoła”.

W tym dniu w ramach podsumowania wszystkich działań uczniowie naszej szkoły przyszli na lekcje w zielonych ubraniach. W klasach odbyły się pogadanki podsumowujące projekt. Miejmy nadzieję, że poprzez różnego rodzaju działania zachęciliśmy naszych uczniów do promowania postaw ekologicznych w naszym środowisku i nie tylko.

uczniowie naszej szkoły przyszli na lekcje w zielonych ubraniach
uczniowie naszej szkoły przyszli na lekcje w zielonych ubraniach
uczniowie naszej szkoły przyszli na lekcje w zielonych ubraniach
uczniowie naszej szkoły przyszli na lekcje w zielonych ubraniach
uczniowie naszej szkoły przyszli na lekcje w zielonych ubraniach
uczniowie naszej szkoły przyszli na lekcje w zielonych ubraniach
uczniowie naszej szkoły przyszli na lekcje w zielonych ubraniach
uczniowie naszej szkoły przyszli na lekcje w zielonych ubraniach
uczniowie naszej szkoły przyszli na lekcje w zielonych ubraniach