1. Organizator:
  Organizatorem Przedszkolnego Konkursu Plastycznego „Namaluj wiersz” czyli „wykonaj ilustrację
  do wiersza J Brzechwy lub J. Tuwima”
  jest Publiczne Przedszkole w Radwanicach oraz
  Stowarzyszenie „Bliżej Siebie”. Konkurs jest adresowany do dzieci 3-6 letnich i jest
  przeprowadzony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Koordynatorem
  konkursu jest Iwona Derkacz oraz współorganizatorami są: Barbara Pracowita, Katarzyna Żyta –
  Szulga.
 2. Cele konkursu:
  – promocja literatury i poezji wśród dzieci;
  – rozwijanie umiejętności interpretacji tekstów literackich poprzez tworzenie ilustracji;
  – zachęcanie przedszkolaków do refleksji nad treścią wiersza i wyrażenia jej w formie plastycznej;
  – dostarczenie dzieciom pozytywnych emocji i satysfakcji z tworzenia własnych prac;
  – motywowanie do rozwijania kreatywności i własnych talentów.
 3. Zasady uczestnictwa:
  – Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w
  Radwanicach;
  – Prace mogą być wykonane w dowolnej technice na kartce formatu A4;
  – Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę;
  – Konkurs będzie przebiegał w czterech kategoriach: I kategoria – dzieci 3 – letnie, II kategoria –
  dzieci 4 – letnie, III kategoria – dzieci 5 – letnie, IV kategoria – dzieci 6 – letnie.
  – Na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, wiek
  przedszkolaka, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, grupę przedszkolną oraz autora i tytuł
  wiersza.
 4. Termin przeprowadzenia konkursu:
  Prace plastyczne proszę dostarczać do dnia 5 czerwca 2023 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
  do 7 czerwca 2023 r. na stronie internetowej ZSP, na tablicy ogłoszeń Kącika czytelniczego oraz FB
  ZSP w Radwanicach.
 5. Kryteria oceny:
  – Komisja konkursowa będzie oceniać pracę pod względem pomysłowości, staranności, estetyki
  wykonania i ogólnego wrażenia artystycznego.
 6. Oceny prac plastycznych dokona jury w składzie trzyosobowym.
 7. Nagrody dla laureatów:
  Wszyscy laureaci oraz uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, nagrody książkowe i niespodzianki.
  Zapraszamy wszystkie dzieci do uczestnictwa w konkursie 🙂