„Tęsknimy za sportem”

Od września nasza szkoła realizuje program „Sprawny Dolnoślązaczek”, który ma na celu zachęcenie uczniów kl.I-III do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. W tym roku programem zostały objęte kl.Ia i kl.Ib w łącznej sumie 37 uczniów. Program realizowany jest w ramach lekcji wf raz w tygodniu naprzemiennie w klasach a i b. Dodatkowo został wzbogacony o elementy j.niemieckiego, co jeszcze bardziej uatrakcyjniło czas lekcji. Dzieci bardzo chętnie ćwiczą i bawią się pozyskując nowe wiadomości i umiejętności. Podczas zajęć mają możliwość zdobywania sprawności fizycznych. W semestrze I oprócz testów sprawnościowych, zdobyły również sprawność tancerza, a obecnie zdobywamy sprawność piłkarską.

Niestety czas pandemii przeszkadza nam w naszych cotygodniowych spotkaniach, ale wierzymy, że niedługo ponownie będziemy mogli spotkać się już w realu.

autor: Anna Trochanowska