Na terenie funkcjonowania Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy działa 6 Społecznych Rzeczników Praw Dziecka TPD. W ostatnim czasie do tego grona dołączyła p. Beata Niemczyk, jako rzecznik powiatu polkowickiego.

Pani Beata przez wiele lat rozwiązywała problemy dzieci i młodzieży oraz wspierała rodziny będąc pedagogiem szkolnym, prowadząc zajęcia „Szkoły dla rodziców”, warsztaty z seniorami w ramach działalności Klubu Seniora. Od lat jest członkiem Koła Przyjaciół Dzieci przy SP w Radwanicach, jest członkiem Towarzystwa Psychoprofilaktycznego, działa również w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespole Interdyscyplinarnym. Współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Inicjuje i wspiera działania wolontariackie na terenie szkoły i gminy. Od wielu lat koordynuje na terenie gminy Radwanice wydarzenie, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Włącza się w lokalne akcje charytatywne, takie jak: Podaruj Prezent na Święta Małym Pacjentom Przylądka Nadziei, Żółte Pola Nadziei, Akcja dla Weroniki i wiele innych.

Wszystkich potrzebujących wsparcia, będących w przekonaniu, że prawa dziecka są niedostatecznie wypełniane czy osamotnionych w działaniach chroniących prawa dziecka informujemy, że zadaniem rzecznika praw dziecka jest m.in. ochrona interesów i praw dziecka poprzez:

  • podejmowanie interwencji w sprawach wskazujących na łamanie praw dziecka,
  • prowadzenie mediacji w spornych sytuacjach rodzinnych, gdy są zagrożone bądź łamane prawa dziecka,
  • edukowanie dzieci, rodziców, nauczycieli w zakresie praw dziecka przez bezpośrednie spotkania w małych grupach,
  • monitorowanie przestrzegania praw dziecka w środowisku,
  • udzielanie informacji i porad.

Powtarzając za Januszem Korczakiem: „ Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, sprawiedliwego ich rozważenia.”

Zachęcamy do kontaktu i współpracy.

Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD pełni dyżur telefoniczny w czwartki w godz. 15.00-16.00 pod nr 509 394 464, jest też dostępny pod adresem mailowym rzeczniktpd.polkowice@wp.pl

autor: Izabela Jokiel