“Życie jest jak pajęczyna, a każda jej nitka składa się z różnych elementów –

rzek, oceanów, roślin, zwierząt…

Jeśli zniszczymy jedną nić tej pajęczyny, cała ulegnie zniszczeniu”

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach w październiku realizowany był projekt ekologiczny „Nasza Zielona Szkoła” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zajęcia dotyczyły ochrony środowiska. Realizowane były w celu uzmysłowienia dzieciom z jakimi problemami ekologicznymi boryka się współczesny świat. Aktualnie problemem jest nie tylko nadmierne wytwarzanie odpadów ale również ich nieodpowiednie składowanie. Zjawiska te można zauważyć już w środowisku lokalnym. Szczególnie daje o sobie znać niska świadomość ekologiczna ludzi. Właśnie dlatego, w celu rozwinięcia świadomości ekologicznej naszych podopiecznych, na zajęciach zostały poruszone zagadnienia dotyczące segregacji odpadów, nadmiernego zużycia prądu, gazu oraz wody w gospodarstwach domowych.

Zrealizowane działania

Przedsięwzięcie obejmowało realizację zaplanowanych działań w postaci:

 1. Warsztaty dla uczniów: „Żywa lekcja przyrody – Skrzydlata Ferajna”
 2. Akcja Happeningowa „Nasza Zielona Szkoła”
 3. Konkurs plastyczny  „Nasze zielone miejsce w szkole”

Jedynym działaniem, którego nie udało się zrealizować była wycieczka do Gminnego PSZOK. Dodatkowymi działaniami była akcja „Zielono mi”, która polegała na przyjściu do szkoły 20.10.2023 r. w ubraniu w kolorze zielonym. Oprócz zaplanowanych domków dla owadów uczniowie wykonali również budki lęgowe dla ptaków.

Szczegółowy opis działań

W ramach projektu w klasach I – III realizowane były następujące działania ekologiczne:

 1. „Zdrowo jem”

W dniach 16- 20 października w klasach odbywały się zdrowe śniadania, a dzieci samodzielnie przygotowywały zdrowe przekąski- sałatki, owocowe i warzywne szaszłyki oraz kanapki. Dzięki temu zostały wdrożone w zasady świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie. Było zdrowo i smacznie a wszystkie przekąski wywołały uśmiech na twarzach dzieci.

 • „Eko-Gry bez prądu”

Podczas kolejnych zajęć lekcyjnych pod hasłem „Eko- Gry bez prądu” uczniowie klasach 1-3 tworzyli gry i zabawki z ekologicznych materiałów. Zużyte przedmioty często uważa się za zbędne i lądują w koszu. Nasi uczniowie udowodnili, że można tchnąć w nie nowe życie i zmienić je w coś wyjątkowego. Trzeba przyznać, że pomysłom dzieci na drugie życie śmieci nie było końca, a nasi uczniowie okazali się być bardzo kreatywni. Powstały ekologiczne warcaby z zakrętek, mini kosz z szarego papieru
i kubeczków plastikowych, tarcza do rzutek z zakrętek czy też stworki z plastikowych butelek.

 • „Jestem EKO – wykonanie Eko Torby na zakupy”

20 października- upłynął w zielonych barwach za sprawą zielonych ubrań uczniów i nauczycieli, bo hasłem przewodnim tego dnia było „Nasza zielona szkoła”. Był to dzień przy dźwiękach ekologicznych piosenek i ekologicznych rysunków. Odbywały się także warsztaty „Jestem Eko”- były to zajęcia związane z tworzeniem ekologicznych toreb na zakupy wg własnego pomysłu dzieci. Każda z nich była niepowtarzalna i wyjątkowa jak każdy z naszych uczniów.

 • „Dzień Drzewa”

Projekt, który realizowaliśmy zakładał wszechstronny rozwój dziecka i wzrost świadomości ekologicznej głównie poprzez praktyczne działanie każdego dziecka, dlatego też nasi uczniowie wzięli udział w obchodach „Dnia Drzewa”- czyli w sadzeniu drzew i krzewów na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Radwanicach. Uczniowie przede wszystkim spędzili czas na świeżym powietrzu, nauczyli się też w jaki sposób prawidłowo sadzić drzewka i krzewy, a także obserwując przyrodę poznali grzyby trujące i jadalne.

 • „Żywa lekcja przyrody”

Kolejnym działaniem w ramach realizacji projektu była „Żywa lekcja przyrody”- spotkanie z sowami ze Skrzydlatej Ferajny. Podczas tej lekcji klasy 1-3 poznały życie sów dziennych i nocnych oraz dowiedziały się wielu ciekawostek na temat sów i ich zwyczajów. To spotkanie pozwoliło na zwiększenie świadomości dzieci na temat lasów i ich mieszkańców i przypomniało zasady zachowania się podczas leśnych wędrówek.

W ramach projektu w klasach IV – VIII realizowane były następujące działania ekologiczne:

 1. „Budowa domków lęgowych dla ptaków”

Uczniowie klasy 5B  wykonali budki lęgowe dla ptaków. Zaangażowanie uczniów i ich kreatywność podczas pracy przyniosły piękne efekty. Skonstruowano 20 niesamowitych domków dla różnego ptactwa. Swój nowy dom znajdą między innymi: sikory, muchołówki szare, rudziki, kopciuszki czy pliszki siwe. Budki już niebawem zostaną udostępnione skrzydlatym mieszkańcom lasu. Nie możemy się doczekać!

 • „Budowa domków dla owadów”

Uczniowie klasy 6 a zbudowali domki dla owadów. Zostały one  wykonane z naturalnych materiałów takich jak drewno, wiklina, mech, szyszki itp.  Dzięki postawieniu domków stworzyliśmy miejsca, w których owady będą mogły przezimować, a latem gromadzić pyłek i składać jaja. W ostatnich latach napływają coraz bardziej niepokojące dane, wskazujące na zmniejszającą się liczebność owadów w środowisku. Prywatne ogrody i tereny publiczne są często koszone, wzrasta zużycie chemii, znikają tereny dzikie, ponadto wszelkie spróchniałe drzewa są usuwane, a to wszystko przyczynia się do spadku populacji owadów pożytecznych. Ustawianie domków dla owadów, zwanych też hotelami jest działaniem wspierającym przetrwanie owadów zapylających.

 • „Zdrowo jem”

Głównym celem tego przedsięwzięcia było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Uczniowie klas 4 i 5 wykonali pyszne,  kolorowe kanapki oraz upiekli tosty, natomiast Samorząd Uczniowski wraz z przedstawicielami poszczególnych klas przygotował zdrowe ciasteczka idealne na drugie śniadanie. Cała społeczność szkolna miała okazję spróbować tych pysznych specjałów.

 • Konkurs plastyczny „Nasze zielone miejsce w szkole”

Przedstawiciele klas IV-VIII mieli za zadanie wykonać projekt ekologicznego, zielonego miejsca w szkole. Celem konkursu było zaktywizowanie dzieci do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, a także rozwijanie kreatywności. Powstały przepiękne projekty, które być może w przyszłości zostaną wykorzystane i będą punktem wyjścia do stworzenia miejsca wyciszenia i odpoczynku dla uczniów i nauczycieli.

 • Akcja „Dzień drzewa”

10 października obchodzimy Światowy Dzień Drzewa. Pomysłodawcą Światowego Dnia Drzewa jest amerykański znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton. W Polsce obchodzimy je od 2002r. O tym jak ważną rolę w naszym życiu pełnią drzewa nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Są naturalnym elementem naszego środowiska, kształtują klimat, produkują tlen, dostarczają cennego surowca. Idąc tym tropem postanowiliśmy na terenie naszej szkoły posadzić drzewa oraz inne rośliny dzięki którym będzie pięknie i zielono.

 • Akcja „Zielono mi”

W tym dniu w ramach podsumowania wszystkich działań uczniowie naszej szkoły przyszli na lekcje w zielonych ubraniach. W klasach odbyły się pogadanki podsumowujące projekt. Miejmy nadzieję, że poprzez różnego rodzaju działania zachęciliśmy naszych uczniów do promowania postaw ekologicznych w naszym środowisku i nie tylko.

W ramach projektu wychowankowie naszego przedszkola uczestniczyli w zajęciach „Zdrowo jem”.

Realizacja celów

Dzięki realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostały główne cele, czyli rozwinięcie świadomości ekologicznej naszych wychowanków oraz zaangażowanie uczniów do promowania postaw ekologicznych w naszym środowisku.

Ponadto osiągnięto cele szczegółowe, które przedstawiają się następująco:

 • podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska,
 • zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej
 • nauka ekologicznego życia w szkole i we własnym domu
 • uświadomienie przyczyn zanieczyszczeń środowiska oraz zagrożeń dla zdrowia wynikających z degradacji środowiska naturalnego
 • poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej segregacji odpadów komunalnych i ich recyklingu
 • uświadomienie przyczyn zanieczyszczeń środowiska oraz zagrożeń dla zdrowia wynikających z degradacji środowiska naturalnego

Efekty działań

Zamierzone efekty rzeczowe i ekologiczne zostały osiągnięte:

Lp.DziałanieEfekt rzeczowy liczba/sztukiEfekt ekologiczny liczba uczestników/ zasięg
1.Warsztaty „Żywa lekcja przyrody”5135
2.Akcja Happeningowa „Nasza zielona szkoła” – Eko-gry bez prądu – Zdrowo jem – Budujemy domki dla owadów -Dzień Drzewa – Jestem EKO    6 5 2   2 6    128 98 43   43 120
3.Konkurs „Nasze zielone miejsce w szkole”140
4.Plakat „Bądź EKO”201934
5.Artykuł w Biuletynie Gminnym1 nakład 1000 sztuk500
6.Informacja na stronie internetowej4300
7.Informacja na profilu na FB123675

Eko- projekt „Nasza Zielona Szkoła” dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uświadomił każdemu z nas, że odpowiedzialne działanie przyczynia się do zmian w środowisku i ważne jest zaszczepienie w każdym z nas zachowań proekologicznych. Mieliśmy okazję razem zrobić coś dla planety. Były to małe gesty ale liczące się dla planety, a Szkoła Podstawowa im. Mariana Falskiego w Radwanicach  nadal czynnie będzie wspierać ekologiczne działania.