13 kwietnia klasa Ib przedstawiła teatr “Witamy Wiosnę” dla wszystkich przedszkolaków z Radwanic. Aktorzy śpiewali piosenki, mówili wiersze i odegrali role, w których występowali jako żaby, zające, wróbel, bocian, sroka, konik polny oraz oczywiście Pani Wiosna. Po zakończeniu przedstawienia odbyła się prezentacja aktorów oraz pogadanka na temat pięknej i kolorowej pory roku- wiosny.

[SinglePic not found]  [SinglePic not found]  [SinglePic not found]